Kontakt

Predseda
martin.kovac@starokatolici.eu

Predsedníctvo
predsednictvo@starokatolici.eu

Korešpondenčná adresa – kancelária
Starokatolíci na Slovensku
Bulharská ulica 42
917 01 Trnava
e-mail: trnava@starokatolici.eu

Sídlo združenia
Starokatolíci na Slovensku
Ulica gen. Goliána 6004/7
917 02 Trnava

IČO: 51072815
Registračné číslo: VVS/1-900/90-51788
Dátum vzniku: 24.08.2017