Kontakt

Predseda
martin.kovac@starokatolici.eu

Predsedníctvo
predsednictvo@starokatolici.eu

Sídlo združenia a korešpondenčná adresa
Starokatolíci na Slovensku
Bulharská ulica 2476/42
917 01 Trnava
e-mail: trnava@starokatolici.eu

IČO: 51072815
Registračné číslo: VVS/1-900/90-51788
Dátum vzniku: 24.08.2017