Podporte nás

Naše aktivity sú závislé aj od vašej pomoci! Ak by ste nás chceli podporiť, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš transparentný účet IBAN: SK24 8330 0000 0024 0128 6168.
  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš bežný účet – IBAN: SK71 8330 0000 0022 0128 6163 (pre tých darcov, ktorí si neželajú byť menovaní a je im jedno, na aký účel peniaze použijeme)
  • Poukázaním 2 % z dane.

Za vašu podporu vám vopred srdečne ĎAKUJEME!