Podporte nás

Naše aktivity sú závislé aj od vašej pomoci! Ak by ste nás chceli podporiť, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi:

  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš transparentný účet IBAN: SK24 8330 0000 0024 0128 6168.
  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš bežný účet – IBAN: SK71 8330 0000 0022 0128 6163 (pre tých darcov, ktorí si neželajú byť menovaní a je im jedno, na aký účel peniaze použijeme)
  • Poukázaním 2 % z dane.

Za vašu podporu vám vopred srdečne ĎAKUJEME! 

Spoločne pomáhame

Ako občianske združenie vidíme zmysel našej činnosti v konkrétnej pomoci a zlepšovaní životných podmienok okolo nás. Túto pomoc sa snažíme realizovať tak prostredníctvom finančnej pomoci, ako aj prostredníctvom dobrovoľníctva a aktivít pre pomoc ľuďom okolo nás.

  • Pravidelne v advente a v pôstnom období podporujeme jednotlivcov v núdzi, ako aj projekty, ktoré sa snažia pomáhať a meniť svet okolo nás k lepšiemu.
  • V rokoch 2020-2021 pravidelne podporujeme drobným príspevkom projekt Omama (OZ Cesta von), ktorého cieľom je vzdelávanie detí žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí v osadách, ako aj Resoty Antona Srholca, projekt pomáhajúci ľuďom bez domova.
  • Na pomoc ľuďom na južnej Morave, ktorých v roku 2021 zasiahlo ničivé tornádo, sme prispeli celkovou sumou 600 €. Vyzbieranú sumu sme rozdelili rovnou mierou po 150 € medzi 4 vybrané organizácie, ktoré dnes na južnej Morave profesionálne pomáhajú: dve kresťanské (Diakonie ČCE a Diecézní charita Brno) a dve sekulárne (Člověk v tísni a Český červený kříž). Následne sme získali ešte príspevok vo výške 80 €, ktorý sme venovali Husitskej diakonii.
  • Na pomoc ľuďom, ktorých v roku 2021 zasiahli povodne v Nemecku, sme spolu s našimi členkami a členmi prispeli spolu 300 € – a to prostredníctvom našej partnerskej starokatolíckej cirkvi v Nemecku (Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland).
  • Svojím podpisom sme tiež ako OZ Starokatolíci na Slovensku podporili výzvu na pomoc ľuďom z Afganistanu, ktorú pripravili organizácie Mareena a Liga za ľudské práva.
  • Sme tiež súčasťou koalície organizácií, ktoré sa usilujú o vzdelávanie a prehlbovanie povedomia v oblasti medzináboženského dialógu.