Ľudia

Predsedníctvo OZ Starokatolíci na Slovensku
(zvolené valným zhromaždením dňa 23. júna 2019 v Bratislave)

Martin Kováč, PhD., predseda

Mgr. Viera Bednáriková, podpredsedníčka
František Kuminiak, PhD., podpredseda