Ľudia

Predsedníctvo OZ Starokatolíci na Slovensku
(zvolené valným zhromaždením dňa 1. júla 2021 v Trnave)

Martin Kováč, PhD., predseda

František Kuminiak, PhD., podpredseda
Mgr. Lukáš Horvatovič, podpredseda