Zvolanie predsedníctva 2/2021

V zmysle čl. 7, ods. 6 stanov OZ Starokatolíci na Slovensku zvolávam zasadnutie predsedníctva na 1. júla 2021 v kancelárii v Trnave. Čas zasadnutia upresní predsedníctvo e-mailom. V Trnave dňa 12. 6. 2021 Martin Kováčpredseda

Zvolanie valného zhromaždenia 2021

V zmysle Čl. 4, ods. 2 stanov OZ Starokatolíci na Slovensku zvolávam valné zhromaždenie s voľbou nového predsedníctva na piatok 2. júla 2021. Miesto a čas stretnutia upresníme v najbližších dňoch. V Trnave dňa 10. 6. 2021 Martin Kováčpredseda